درخواست اپوزیسیونِ خارج‌نشین برای بازگشت؟!

منبع: برترین ها

25

1398/8/19

16:01


کریمی قدوسی؛ نماینده مشهد در مجلس ادعایی جدید درباره درخواست معاندین از مسئولان کشور را مطرح کرد.

برترین‌ها: کریمی قدوسی؛ نماینده مشهد در مجلس ادعایی جدید درباره درخواست معاندین از مسئولان کشور را مطرح کرد.

او نوشت: 

ادعای درخواست اپوزیسیون خارج‌نشین برای بازگشت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو