دردهای مزمن را با مشاهده صحنه‌ های دلخواه با واقعیت مجازی کاهش دهید!

منبع: دوستان

9

1398/8/19

20:50


محققان در یوسی‌ال لندن ادعا می‌کنند که دیدن صحنه‌های آرامش بخش ۳۶۰ درجه‌ای قطب شمال با ابزار واقعیت مجازی می‌تواند به کاهش دردهای مزمن کمک کند.

مردم در تحقیقات انجام شده علاقه خاصی به کوههای یخ زده، اقیانوس‌های یخ زده و نماهای گسترده و وسیع نشان داده‌اند.

داوطلبان در معرض درد مداوم قرار داشته و به آنها پیشنهاد شد تا با ابزار واقعیت مجازی این صحنه‌ها را نگاه کنند.

نتیجه خوب بود و محققان امیدوارند در آینده از این روش برای درمان دردهای مزمن استفاده کنند.

www.dustaan.com دردهای مزمن را با مشاهده صحنه‌ های دلخواه با واقعیت مجازی کاهش دهید!

Looks like you have blocked notifications!