علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، شامگاه امروز (یکشنبه) در نشست نگاهی به جنبش دانشجویی ایران که به همت حزب اراده ملت برگزار شد، گفت: من سال ۵۷ وارد دانشگاه تهران شدم. زمانی که انقلاب شد تعداد کل دانشجویان کشور ۱۸۰ هزار نفر بود الان تعداد دانشجویان ۴ میلیون نفر است. آن زمان دانشجویان در جامعه اثرگذار و زنده بودند و نبض خیلی از مسائل در دانشگاه می‌تپید و دانشجو عنصر نایاب بود.

به گفته وی، بیشترین فعالیت ها و کنش‌ها در دو دانشکده فنی و پزشکی دانشگاه تهران بود. دانشجویان دانشکده فنی فوق لیانس پیوسته بودند و بیشترین حضور را در دانشگاه داشتند به همین دلیل سرآمد دانشجویان دانشگاه بودند. آن زمان چپ‌های کمونیست و مذهبی ها در جنش‌های دانشجویی فعال بودند.

دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود: جنبش دانشجویی فقط به مذهبی‌ها و چپ‌ها اختصاص نداشت اولین انجمن دانشجویان مسلمان توسط مجاهدین خلق طراحی شده بود. در این حین، انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها هیچ گروهی از بیرون نداشتند و خودجوش در دانشگاه‌ها تشکیل شدند و پس از تشکیل در بهار سال ۵۸ در تابستان سال ۵۸ بیشتر تحولات در کوی دانشگاه رقم می خورد.

شکوری راد تاکید کرد: نقد من به جنبش دانشجویی این است که آنها باری را برداشتند که توان حمل آن را نداشتند. همان موقع که من در دل جنبش دانشجویی بودم به دانشجویان توصیه کردم این بار را زمین بگذارند. زمانی که انقلاب اسلامی شکل گرفت زمان حاکمیت ایدئولوژی در جهان بود و شریعتی مروج ایدئولوژی بود و سروش ایدئولوژی را رد نمی‌کرد.

دبیرکل حزب اتحاد ملت می‌گوید که دانشجویان قبل از انقلاب فعالیت داشتند و در جریان انقلاب روحانیت پیشرو شدند و دانشجویان ذیل آنان فعالیت کردند و در قالب مساجد ایفای نقش می‌کردند. در انقلاب اسلامی نقش دانشجویان به طور مشخص برجسته نیست. تسخیر لانه جاسوسی در زمان خود یک حرکت بسیار بزرگ و اثرگذار بود؛ حال برخی ها می‌گویند اثرگذاری منفی یا مثبت داشته که بحث دیگریست.

وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی در اول انقلاب تحت تاثیر شهید مطهری در زمان جنگ تحت تاثیر آقای دستغیب بودند، گفت: در فاصله انتخابات مجلس اول تا انتخابات مجلس دوم، انتخابات توسط حزب جمهوری و جامعه روحانیت مبارز برگزار می‌شد و فضا هم رقابتی هم نبود. رقابتی شدن مجلس دوم به دلیل حضور دانشجویان بود. ورود دانشجویان در سال ۶۲ موجب شکست انحصار سیاسی حزب جمهوری و جامعه روحانیت مبارز شد. جنبش دانشجویی زنده وجود داشت.