تیتر توهین‌آمیز وطن‌ امروز درباره روحانی

منبع: برترین ها

27

1398/8/19

23:46


روزنامه وطن امروز در واکنش به سخنان روحانی در یزد درباره فساد با انتشار عکسی از رئیس جمهور تیتر بی ادبانه ای را در صفحه اول خود کار کرد.

برترین‌ها: روزنامه وطن امروز در واکنش به سخنان روحانی در یزد درباره فساد با انتشار عکسی از رئیس جمهور تیتر بی ادبانه ای را در صفحه اول خود کار کرد.

تیتر توهین‌آمیز وطن‌ امروز درباره روحانی

مطالب مشابه