کوله پشتی به انگلیسی چی میشه؟

منبع: نیک شو

29

1398/8/20

00:57


کوله پشتی به انگلیسی چی میشه؟

کوله پشتی به انگلیسی چی میشه؟

کوله پشتی به انگلیسی : backpack

 

مترادف های دیگر که می توانید به کار ببرید:

backpack : کوله پشتی

knapsack : کوله پشتی, کوله بار, پشت واره, توشه دان

swag : کوله پشتی

pack sack : کوله پشتی, خورجین

 

 

مطالب مشابه