مدرسی: نمی‌خواهند چهره‌های اصولگرا کاندید شوند

منبع: برترین ها

56

1398/8/20

02:35


فرید مدرسی روزنامه نگار در توئیتی نوشت: جریانی در بین اصولگراها نمی خواهد چهرهای معروف در انتخابات مجلس نامزد شوند.

برترین‌ها: فرید مدرسی روزنامه نگار در توئیتی نوشت: جریانی در بین اصولگراها نمی خواهد چهرهای معروف در انتخابات مجلس نامزد شوند.

فرید مدرسی: نمی‌خواهند چهرهای اصولگرا کاندید شوند

مطالب مشابه