مهاجری: اسم مجمع را بگذارید مجمع تعطیل مصلحت

منبع: برترین ها

29

1398/8/20

06:23


محمد مهاجری فعال اصولگرا در توئیتر به تعیین تکلیف نکردن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنایه زد و نوشت: اسم مجمع را بگذارید مجمع تعطیل مصلحت.

برترین‌ها: محمد مهاجری فعال اصولگرا در توئیتر به تعیین تکلیف نکردن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنایه زد و نوشت: اسم مجمع را بگذارید مجمع تعطیل مصلحت.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو