مهاجری: اسم مجمع تشخیص را عوض کنید

منبع: برترین ها

20

1398/8/20

03:55


محمد مهاجری فعال اصولگرا در توئیتر به تعیین تکلیف نکردن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنایه زد و نوشت: اسم مجمع را بگذارید مجمع تعطیل مصلحت.

برترین‌ها: محمد مهاجری فعال اصولگرا در توئیتر به تعیین تکلیف نکردن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنایه زد و نوشت: اسم مجمع را بگذارید مجمع تعطیل مصلحت.

مهاجری: اسم مجمع را بگذارید مجمع تعطیل مصلحت

مطالب مشابه