روحانی: پرونده درست کردن، هنر نیست

منبع: برترین ها

77

1398/8/21

00:21


رییس جمهور با بیان اینکه پرونده درست کردن هنر نیست، گفت: به پرونده درست رسیدگی کردن خوب و هنر است.

برترین‌ها: رییس جمهور با بیان اینکه پرونده درست کردن هنر نیست، گفت: به پرونده درست رسیدگی کردن خوب و هنر است.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

روحانی: پرونده درست کردن هنر نیست

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو