تصاویر مخفی شدن صهیونیست ها از وحشت موشک های مقاومت +عکس

تصاویر مخفی شدن صهیونیست ها از وحشت موشک های مقاومت +عکس


199

1398/8/23

11:11


به دنبال به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های رژیم صهیونیستی، شهرک نشینان از وحشت موشک های مقاومت به پناهگاهها پناه می برند.

تصاویر مخفی شدن صهیونیست ها از وحشت موشک های مقاومت +عکس

به دنبال به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های رژیم صهیونیستی، شهرک نشینان از وحشت موشک های مقاومت به پناهگاهها پناه می برند.

 

 

تصاویر مخفی شدن صهیونیست ها از وحشت موشک های مقاومت

تصاویر مخفی شدن صهیونیست ها از وحشت موشک های مقاومت

تصاویر مخفی شدن صهیونیست ها از وحشت موشک های مقاومت

تصاویر مخفی شدن صهیونیست ها از وحشت موشک های مقاومت

العالم

 

تصویری


ویدئو