عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس


80

1398/8/23

11:11


«اسحاق جهانگیری» ضمن افتتاح فاز ۲ بیمارستان هوشمند میلاد ارومیه، از بیماران بستری در فاز نخست این بیمارستان عیادت کرد.

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

عیادت جهانگیری و وزیر بهداشت از بیماران در بیمارستان ارومیه + عکس

 

تصویری


ویدئو