تصویری از راشد الغنوشی با کت شلوار و کروات

27

1398/8/23

13:12


"راشد الغنوشی" رئیس حزب "النهضه" تونس به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد.

تصویری از راشد الغنوشی با کت شلوار و کروات

تصویری از راشد الغنوشی با کت شلوار و کروات

روز چهارشنبه در نخستین جلسه پارلمان جدید این کشور، "راشد الغنوشی" را به عنوان رئیس خود انتخاب کردند.

تصویری از راشد الغنوشی با کت شلوار و کروات

حزب اسلامگرای النهضه، پیروز انتخابات پارلمانی اخیر تونس روز دوشنبه "راشد الغنوشی" را برای تصدی ریاست پارلمان معرفی کرده بود.

الغنوشی با 123 رأی توانست ریاست پارلمان تونس  را بدست آورد.

نقل از پارس تودی

تصویری


ویدئو