صادقی: وزیر کشاورزی با استعفا گریخت!

منبع: برترین ها

29

1398/9/5

11:23


محمود صادقی؛ نماینده مردم تهران در مجلس به استعفای وزیر جهاد کشاورزی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: محمود صادقی؛ نماینده مردم تهران در مجلس به استعفای وزیر جهاد کشاورزی واکنش نشان داد.

صادقی در توئیتر نوشت: 

صادقی: وزیر کشاورزی با استیضاح گریخت!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو