حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس


63

1398/9/5

09:13


جمعی از طلاب ، ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد آسیب رسانی اغتشاشگران شیراز به حوزه علمیه فارس را محکوم کردند.

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

حوزه علمیه شیراز پس از آشوب های اخیر + عکس

مهر