آیا سونوگرافی قبل از هفته دهم بارداری احتیاج است؟

29

1398/9/5

09:14


رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت گفت: بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت قبل از هفته دهم بارداری نیازی به انجام سونوگرافی وجود ندارد و اولین سونوگرافی حاملگی شامل سن، وضعیت جفت و جنین و ضربان قلب در هفته یازدهم بارداری انجام می‌شود.

آیا سونوگرافی قبل از هفته دهم بارداری احتیاج است؟

به گزارش بهداشت نیوز: سید سعید انوری روز دوشنبه درباره انجام سونوگرافی حاملگی افزود: همچنین غربالگری سندرم داون در هفته ۱۱ تا ۱۴ بارداری و ناهنجاری های مادرزادی جنین در هفته ۱۶ تا ۲۰ بارداری به وسیله سونوگرافی قابل بررسی و تشخیص است.

وی ادامه داد: فقط در صورت ضرورت و با رعایت موارد اعلامی وزارت بهداشت، سونوگرافی مجدد حاملگی قابل انجام است. در این موارد، پس از ارائه مدارک پزشکی و تایید آن توسط اداره کل بیمه سلامت استان، سونوگرافی انجام می‌شود.

رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت بیان کرد: استانداردهای خدمات سونوگرافی بارداری در سامانه تایید خدمات قرار گرفته که با اعمال مکانیزم اخذ تاییدیه از این سامانه قبل از انجام سونوگرافی، از انجام بخش قابل توجهی از خدمات غیرضروری در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.

انوری گفت: با وجودی که در سونوگرافی نه از اشعه ایکس بلکه از امواج مکانیکی استفاده می کنند، ولی ممکن است اثرات ناشناخته ای داشته باشد و به همین دلیل به شدت توصیه شده از انجام بیش از حد و خارج از استاندارد سونوگرافی اجتناب شود.

وی ادامه داد: در موارد بستری از آنجایی که ممکن است شرایط مادر حاد باشد هیچ محدودیتی برای انجام سونوگرافی وجود نداشته و این محدودیت ها تنها در مورد سرپایی صورت می‌گیرد.

رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: حدود ۲۳ درصد از کل هزینه های پرتوپزشکی سازمان مربوط به سونوگرافی است که از این نظر در صدر خدمات پرهزینه پرتوپزشکی قرار دارد. در سال ۹۷ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برای خدمات پرتوپزشکی هزینه شد که از این مبلغ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مربوط به سونوگرافی بود.

 

مهر

مطالب مشابه