قطره دادن به نوزاد، آدسول چقدر کافی است؟

منبع: نی نی بان

34

1398/9/5

14:20


 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: با توجه به ترکیبات مندرج روی قوطی شیر خشک و میزان مصرف نوزادم از این شیر، نوزادم روزانه حدود ۱۳۵۰ واحد ویتامین آ، و ۳۵۰ واحد ویتامین دی از شیر خشک دریافت می کند. قطره ی آدسول که بهداشت داده در هر سی سی مصرف روزانه حاوی ۱۵۰۰ واحد ویتامین آ و ۴۰۰ واحد ویتامین دی است، زمانی که بهداشت این قطره را داد نوزادم شیر مادر می خورد، حالا که شیرخشک مصرف می کند آیا باید این میزان را در دادن قطره آدسول به نوزادم محاسبه کنم و کمتر از یک سی سی قطره به نوزاد بدهم؟ یا اصلا نیاز به دادن قطره آدسول هست؟

پاسخ دکتر عباس شکری، متخصص اطفال:
خیر مادر عزیز دارو را حتما باید بدهید. بیشتر شدن مقدار ویتامین آ و دی ضرری ندارد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو