سفتی ملاج نوزاد، چقدر زمان میبرد؟

منبع: نی نی بان

25

1398/9/5

14:51


سوال مخاطب نی نی بان: ملاج نوزاد کی سفت میشه؟؟؟ 

پاسخ دکتر سامان هامون، متخصص اطفال:
مادر عزیز از یک نوزاد به نوزاد دیگر متفاوت است. بعضی ها استخوان هایشان نرم است و ملاجشان هم همین طور ملاج عقبی تا دو ماهگی و ملاج جلویی 9 تا 18 ماهگی بسته می شود. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو