مردم به «فساد» و «ناکارآمدی» اعتراض دارند؛ نه بنزین

منبع: برترین ها

57

1398/9/5

16:52


چرا مجلس کاری نمی‌کند؟ چون گوشه چشمشان به آقای جنتی است! تهرانی‌ها ۳، ۴ برابر سایر شهر‌ها بنزین مصرف می‌کنند؛ کجای این، عدالت است؟

برترین‌ها: چرا مجلس کاری نمی‌کند؟ چون گوشه چشمشان به آقای جنتی است! تهرانی‌ها ۳، ۴ برابر سایر شهر‌ها بنزین مصرف می‌کنند؛ کجای این، عدالت است؟

مردم به «فساد» و «ناکارآمدی» اعتراض دارند؛ نه بنزین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو