نماینده آمریکا متهم به جاسوسی برای ایران شد

منبع: برترین ها

30

1398/9/5

17:18


دادگاهی در فلوریدا، نماینده مسلمان آمریکایی را متهم به جاسوسی برای ایران کرد.

ایلنا به نقل از جروزالم پست: دادگاهی در فلوریدا مدعی شد که ایلهان عمر نماینده مسلمان و دموکرات کنگره آمریکا توسط یک دولت خارجی استخدام شده است و در قبال دریافت وجوهی از یک دولت خارجی اطلاعات حساس را از طریق واسطه‌ها به ایران منتقل می‌کند.

بر اساس این ادعای مضحک قطر، ایلهان عمر را استخدام کرده است و منابع مالی را در اختیار وی قرار داده و عمر اطلاعاتی را به قطر منتقل کرده که این اطلاعات به ایران تحویل داده شده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو