یک لشکر با 8 هزار آدم شکستنی

منبع: همگردی

45

1398/9/5

17:47


ارتش تراکوتا یا همان ارتش سفالی چین از جالب ترین کشف های کشور چین در طول تاریخ این کشور است. شاید باورتان نشود ولی هر سرباز سفالی یک ویژگی خاص خودش را دارد و چهره هیچ دو سربازی مشابه هم نیست. این سربازها با سلاح های واقعی در دست، همه صورت هایشان به سوی شرق است یعنی درست به سمت دشمن! اگر دارید با خودتان فکر می کنید که هدف از ساخت هشت هزار سرباز سفالی چه بوده باید به شما بگویم که این سربازان را برای محافظت از امپراتور در دنیای بعد از مرگ ساختند. در سفر به چین بازدید از این بنا را از دست ندهید. اگر می خواهید به شکل کامل تری با این ارتش آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنم مطلب (لشکر خفته سربازان سفالین در زیر خاکهای چین) را بخوانید.

لشکر سفالین چین

لشکر سفالین چینی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو