رها کردن نوزاد در وحشتناک ترین محل + عکس

37

1398/9/5

16:17


نوزاد چینی رها شده در جنگل توسط پلیس نجات یافت.

رها کردن نوزاد در وحشتناک ترین محل + عکس

پلیس چین نوزادی رها شده را در جنگل که مورچه ها او را مورد حمله قرار داده بودند نجات داد.
 
بر اساس گزارش پلیس، مادر کودک نوزاد بیچاره را داخل یک پتو پوشانده بود و او را در میان درختان رها کرده بود.
 
گفتنی است که نوزاد پس از انتقال به بیمارستان مشخص شد که مورد حمله مورچه ها قرار گرفته بود و صورت و بدنش را مورد هدف قرار داده بودند که عابران پیاده از صدای گریه او که به خاطر گزش مورچه به گریه افتاده بود متوجه حضورش شدند.
 
به گفته مامور پلیس در کنار نوزاد یک پاکت نامه حاوی 13 پوند به همراه شیشه شیر، پوشک و لباس یافتند اما هیچ یاداشتی که نشان دهد پدر و مادر کودک چه کسانی هستند دیده نشد.

رها کردن نوزاد در وحشتناک ترین محل + عکس

رکنا