گیر کردن هواپیما بین خطوط برق (عکس)

گیر کردن هواپیما بین خطوط برق (عکس)


منبع: ساتین

49

1398/9/5

20:28


خلبان یک هواپیمای تک سرنشین هنگام عبور از آسمان مینه سوتا دچار حادثه شد و بین خطوط برق گیر کرد.

عکس سقوط هواپیما اخبار آمریکا

عکس سقوط هواپیما اخبار آمریکا

تصویری


ویدئو