محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس


41

1398/9/5

21:21


به علت آلودگی هوا و انباشت آلایندگی جوی، امروز سه شنبه (۵ آذر) تمامی مقاطع تحصیلی در اصفهان تعطیل شد و کیفیت هوا برای عموم ناسالم اعلام شده است.

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

محو شدن سی و سه پل در آلودگی هوا! + عکس

میزان