زخم گرون‌شدنِ بنزین اینجوری پاک میشه!

منبع: برترین ها

29

1398/9/5

21:51


وزیرصنعت گفته برای کاهش تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها تلاش می‌کنیم موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در شهرونگ شد.

وزیرصنعت گفته برای کاهش تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها تلاش می‌کنیم موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در شهرونگ شد.

زخم گرون‌شدنِ بنزین اینجوری پاک میشه!

مطالب مشابه