عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی + عکس

41

1398/9/6

01:54


تصاویری از عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی را مشاهده می کنید.

عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی + عکس

عملیات پاکسازی جزیره خارگ از آلودگی نفتی + عکس

ایسنا

تصویری


ویدئو