دانلود آهنگ Into You از Ariana Grande آریانا گرانده

منبع: نیک شو

104

1398/9/6

02:08


دانلود آهنگ Into You از Ariana Grande آریانا گرانده

دانلود آهنگ Into You از Ariana Grande آریانا گرانده

آرتیست : Ariana Grande

آلبوم : Christmas & Chill

سال انتشار : 2015

سبک موسیقی : Pop

جوایز : MTV Video Music Award for Best Cinematography

 

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه 

I’m so into you, I can barely breathe

من به توام و میتونم به دشواری نفس بکشم

And all I wanna do is to fall in deep

چیزی که میخوام اینه که از ته دل عاشق تو بشم

But close ain’t close enough, ’til we cross the line, hey yeah

ولی نزدیک شدن بس نیست، تا زمانی که از مرز قانون ها عبور کنیم. هی آره

So name a game to play, and I’ll roll the dice, hey

خب اسم یه بازی بگو تا باهم بازی کنیم منم تاس میندازم، هی

Oh baby, look what you started

آه عزیزم، نگاه کن چیو شروع کردی

The temperature’s rising in here

داغی و گرمای اینجا داره زیاد میشه

Is this gonna happen?

این قراره به وقوع بپونده

Been waiting and waiting for you to make a move

منتظر تو موندم تا تو یکاری کنی

Before I make a move

قبل از اینکه من بخوام کاری کنم

So baby come light me up, and maybe I’ll let you on it

عزیزم بیا منو به آتیش بکش تا شاید من بزارم بیای

A little bit dangerous, but baby that’s how I want it

یکم پر خطر تر ولی عزیز من این چیزیه که میخوام

A little less conversation, and a little more touch my body

یکم تماس رو کمتر کنیم و یکم بیشتر بدنمو لمس کن

’cause I’m so into you, into you, into you

برای اینکه من خیلی تو فکرتم , درگیرتم , درگیرتم …

Got everyone watchin’ us, so baby let’s keep this secret

همه دارن به ما نگاه میکنن پس عزیز من بیا اینو مثل راز نگه داریمش

A little bit scandalous, but baby don’t let them see it

یکم آبروریزیه ولی نزار اونا ببینن و بفهمن

A little less conversation, and a little more touch my body

یکم تماس رو کمتر کنیم و یکم بیشتر بدنمو لمس کن

’cause I’m so into you, into you, into you

برای اینکه من خیلی تو فکرتم , درگیرتم , درگیرتم …

This could take some time, hey

این ممکنه یکم طول بکشه

Made too many mistakes

یه عالمه درد درس کند

Better get this right, right, baby

بهتره درست انجام بدیم، درست، عزیزم

Oh baby, look what you started

آه عزیزم، نگاه کن چیو شروع کردی

The temperature’s rising in here

داغی و گرمای اینجا داره زیاد میشه

Is this gonna happen?

این قراره به وقوع بپونده

Been waiting and waiting for you to make a move

منتظر تو موندم تا تو یکاری کنی

Before I make a move

قبل از اینکه من بخوام کاری کنم

So baby come light me up, and maybe I’ll let you on it

عزیزم بیا منو به آتیش بکش تا شاید من بزارم بیای

A little bit dangerous, but baby that’s how I want it

یکم پر خطر تر ولی عزیز من این چیزیه که میخوام

A little less conversation, and a little more touch my body

یکم تماس رو کمتر کنیم و یکم بیشتر بدنمو لمس کن

’cause I’m so into you, into you, into you

برای اینکه من خیلی تو فکرتم , درگیرتم , درگیرتم …

Got everyone watchin’ us, so baby let’s keep this secret

همه دارن به ما نگاه میکنن پس عزیز من بیا اینو مثل راز نگه داریمش

A little bit scandalous, but baby don’t let them see it

یکم آبروریزیه ولی نزار اونا ببینن و بفهمن

A little less conversation, and a little more touch my body

یکم تماس رو کمتر کنیم و یکم بیشتر بدنمو لمس کن

’cause I’m so into you, into you, into you

برای اینکه من خیلی تو فکرتم , درگیرتم , درگیرتم …

Tell me what you came here for

به من بگو تو برای چی به اینجا اومدی

’cause I can’t, I can’t wait no more

زیرا من نمیتونم , من نمیتونم بیشتر از این منتظر تو بمونم

I’m on the edge with no control

من دارم تعادلم رو از دست میدم

And I need, I need you to know

و من نیاز دارم که تا تو بدونی , من احتیاج دارم تا تو بدونی

You to know, oh

تا تو بدونی , اوه

So baby come light me up, and maybe I’ll let you on it

عزیزم بیا منو به آتیش بکش تا شاید من بزارم بیای

A little bit dangerous, but baby that’s how I want it

یکم پر خطر تر ولی عزیز من این چیزیه که میخوام

A little less conversation, and a little more touch my body

یکم تماس رو کمتر کنیم و یکم بیشتر بدنمو لمس کن

’cause I’m so into you, into you, into you

برای اینکه من خیلی تو فکرتم , درگیرتم , درگیرتم …

Got everyone watchin’ us, so baby let’s keep this secret

همه دارن به ما نگاه میکنن پس عزیز من بیا اینو مثل راز نگه داریمش

A little bit scandalous, but baby don’t let them see it

یکم آبروریزیه ولی نزار اونا ببینن و بفهمن

A little less conversation, and a little more touch my body

یکم تماس رو کمتر کنیم و یکم بیشتر بدنمو لمس کن

’cause I’m so into you, into you, into you

برای اینکه من خیلی تو فکرتم , درگیرتم , درگیرتم …

So come light me up

پس بیا منو آتیش بزن

So come light me up, my baby

خب بیا منو آتیش بزن , عزیز دلم

Little dangerous

یکم خطر داره

A little dangerous, my boy

یکم خطر داره ، پسر من

A little less conversation and a, little more touch my body

یکم تماس رو کمتر کنیم و یکم بیشتر بدنمو لمس کن

’cause I’m so into you, into you, into you

برای اینکه من خیلی تو فکرتم , درگیرتم , درگیرتم …

 

دانلود آهنگ Into You از Ariana Grande آریانا گرانده با کیفیت MP3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های ariana grande آریانا گرانده

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو