قدوسی: کار، کارِ انگلیسی‌های خبیث است

منبع: برترین ها

28

1398/9/7

08:49


کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس از گسترش روابط دیپلماتیک تهران و لندن انتقاد کرد.

برترین‌ها: کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس از گسترش روابط دیپلماتیک تهران و لندن انتقاد کرد.

او نوشت: 

قدوسی: کار، کارِ انگلیسی‌های خبیث است

مطالب مشابه