حکایت روحانی و کسانی که به او رای داده‌اند

منبع: برترین ها

42

1398/9/7

17:46


حمید رسایی نماینده سابق مجلس با ذکر حکایتی در توئیتر خود حکایتی نوشت درباره روحانی و کسانی که به او رای داده اند.

برترین‌ها: حمید رسایی نماینده سابق مجلس با ذکر حکایتی در توئیتر خود حکایتی نوشت درباره روحانی و کسانی که به او رای داده اند.

همچنین در توئیتی دیگر به حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور کنایه زد.

حکایت روحانی و کسانی که به او رای داده‌اند

حکایت روحانی و کسانی که به او رای داده‌اند

مطالب مشابه