غرق‌شدن هزاران گوسفند در دریای سیاه

منبع: برترین ها

47

1398/9/12

02:23


بیش از ۱۴ هزار رأس گوسفند در دریای سیاه غرق شدند

برترین‌ها: بیش از ۱۴ هزار رأس گوسفند در دریای سیاه غرق شدند

غرق شدن هزاران گوسفند در دریای سیاه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو