در پی حمله ائتلاف متجاوز سعودی به روستای المنتقم در منطقه الدریهمی در جنوب استان الحدیده پنج کودک کشته شدند.