حکم جالب یک قاضی در دادگاه + عکس

38

1398/9/13

09:32


حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی

حکم جالب یک قاضی در دادگاه + عکس

مردی از همسرش شکایت میکند و برای اثبات ادعای خود وارد صفحه اینستاگرام همسرش می شود قاضی چون این کار را غیرقانونی دانسته، شکایت را رد کرده تا حریم خصوصی زن حفظ شود.

حکم جالب یک قاضی در دادگاه + عکس

تصویری


ویدئو