برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس


66

1398/9/13

09:32


برف و کولاک شدید در سراسر آمریکا دستکم جان ۷ نفر از شهروندان این کشور را گرفته است و ۱۲۵ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی با لغو پرواز‌ها و مسدود شدن مسیر‌ها رو به رو شدند.

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

 

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

برف و کولاک شدید در آمریکا + عکس

میزان

تصویری


ویدئو