نماینده قم: چرا سلبریتی‌ها نباید مالیات بدهند؟

منبع: برترین ها

46

1398/9/13

08:23


نماینده قم در مجلس از مصوبه معافیت مالیاتی هنرمندان انتقاد و از مخالفت نمایندگان با این طرح خبر داد.

برترین‌ها: نماینده قم در مجلس از مصوبه معافیت مالیاتی هنرمندان انتقاد و از مخالفت نمایندگان با این طرح خبر داد.

نماینده قم: چرا سلبریتی‌ها نباید مالیات بدهند؟

مطالب مشابه