استاندار گلستان با ویلچر در مراسم تقدیر از معلولان

منبع: برترین ها

57

1398/9/13

14:17


تصویری از حضور استاندار گلستان با ویلچر در مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت را ببینید.

خبرگزاری ایسنا: تصویری از حضور استاندار گلستان با ویلچر در مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت را ببینید.

استاندار گلستان با ویلچر در مراسم تقدیر از معلولان

تصویری


ویدئو