تاس گزارش داد، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه روسیه یک شریک برای حل مسائل بین المللی است گفت: ما باید برای تقویت منافع مشترک تلاش کنیم.

رئیس جمهور فرانسه که این روزها به دلیل اظهار نظر خود درباره ناتو مورد غضب رهبران غربی قرار گرفته در ادامه گفت: این مهم است که برای حل مسائل بین المللی رابطه با روسیه را حفظ کنیم. اختلاف نظرهایی میان ما (غرب و روسیه) وجود دارد که موجب جدا شدن غرب از روسیه شده است. 

ماکرون در ادامه گفت: روسیه یک همسایه و شریک در حل چندین مسئله بین المللی بوده است. باید جو منافع مشترک را تقویت کرد. انجام این کار از آن رو لازم است که ما به یک ساختار که من آن را بنای جدید اعتماد و امنیت می خوانم، برسیم.