رضا شیران‌خراسانی، نماینده فعلی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که همراه این داوطلبان بود تاکنون نسبت به ثبت نام در انتخابات مجلس اقدام نکرده است.

این خبر تکمیل می شود.