خاطره روحانی: از گرفتن پول بیمه پشیمان شدم

منبع: برترین ها

41

1398/9/13

15:25


حسن روحانی رئیس جمهوری در بیست‌وششمین همایش ملی بیمه و توسعه، خاطره‌ای از تصادف قبل انقلاب خود تعریف و به موضوع اشتباهات روند بیمه‌ای در آن زمان اشاره کرد.

خبرگزاری مهر: حسن روحانی رئیس جمهوری در بیست‌وششمین همایش ملی بیمه و توسعه، خاطره‌ای از تصادف قبل انقلاب خود تعریف و به موضوع اشتباهات روند بیمه‌ای در آن زمان اشاره کرد.

خاطره روحانی: از گرفتن پول بیمه پشیمان شدم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو