رشد سر نوزاد، آیا کم بوده است؟

منبع: نی نی بان

35

1398/9/13

18:36


 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام پسرم بدوتولد دور سرش ۳۴.۵ بودش ماه دوم ک بردم کنترل گفتن ۳۸ و کمی کوچیکه و ماه سوم ک بردم گفتن ۳۹.۵ و  باز کوچیکتره از حد معموله و ۴ ماهگیم برای کنترل بیار و اگ باز کوچیک بود میفرستیم متخصص اطفال و بررسی باید بشه.واقعا نگرانم

پاسخ دکتر عباس شکری، متخصص اطفال:
مادر عزیز دور سر نوزاد از 33 تا 37 طبیعی است و رشد آن مهم است که در سال اول در هر ماه باید یک سانت رشد کند و این یعنی مغز رشد درستی دارد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو