مرکز خریدی در لندن به اسم بورلینگتون آرکید

منبع: همگردی

36

1398/9/13

19:19


این عکس از مرکز خرید بورلینگتون آرکید به ثبت رسیده است. بورلینگتون آرکید یک مرکز خرید در لندن است که در سفر به انگلیس بازدید از این مرکز خرید حسابی پیشنهاد می شود. این مرکز خرید زمانی که تاسیس شد از مدرن ترین مراکز خرید زمان خود به حساب می آمد و حالا پر از اجناس لوکس است.

بورلینگتون آرکید

مطالب مشابه