متولدین هر ماه در رابطه عاشقانه و زبان عشق آنها در ابراز احساسات

متولدین هر ماه در رابطه عاشقانه و زبان عشق آنها در ابراز احساسات


منبع: پرشین وی

84

1398/9/14

01:53


با طالع بینی و زبان عشق افراد متولد هر ماه و روش مورد علاقه شان در ابراز عشق آشنا شوید.

متولدین هر ماه در رابطه عاشقانه و زبان عشق آنها در ابراز احساسات

وقتی نوبت به ابراز عشق به کسی می رسد، هیچ روشی را نمی توان به عنوان یک روش “ایده آل”
معرفی کرد چرا که هر کسی بسته به نوع شخصیتی که دارد یک روش را می پسندد و بهترین
راه برای دانستن این موضوع داشتن یک ارتباط خوب کلامی است تا به این موضوع پی ببرید.
ولی در عین حال از دیدگاه اخترشناسان متولدین هرماه زبان عشق خاصی دارند که در اکثر آنها
مشترک است. در زیر با زبان عشق متولدین هر ماه در رابطه عاشقانه آشنا خواهید شد.

متولدین هر ماه در رابطه عاشقانه

 • فروردین: گذراندن اوقات خوب با یکدیگر

مهم نیست در قرار عاشقانه با فروردینی ها چه کار می کنید، تمام چیزی که متولدین این ماه به آن اهمیت
می دهد گذراندن یک زمان خوب باشماست.

فروردینی ها با شریک عاطفی خود بسیار احساسی بوده و آن را ابراز می کنند ولی این حالت آتشی تند
و تیز همچنین به معنی این است که وی شخصی زودخشم و ناشکیباست. به گزارش پرشین وی آنها وقتی
عاشقانه به شخصی علاقمند می شوند، نمی خواهند او را تنها بگذارند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین فروردین

 • اردیبهشت: دریافت هدیه و تماس فیزیکی

گرچه اردیبهشتی ها به کله شقی و لجاجت معروفند ولی در کنار آن یک جنبه لطیف تر دارند و آن
لذت بردن از چیزهای خوب است، مثل یک ماسک صورت لوکس که عشق شان به او هدیه داده است.

بزرگترین هیجان زندگی اردیبهشتی ها، تجربه دنیا با حواس پنجگانه شان است. وقتی اطرافشان با
چیزهای زیبا و لاکچری احاطه می شود، بهترین احساس را دارند. با داشتن چنین احساس نفسانی و
زمینی، آنها عاشق آغوش و نوازش نیز هستند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین اردیبهشت

 • خرداد: حرف های عاشقانه

خردادی ها بیشتر از هرچیز با مکالمه کلامی ابراز عشق می کنند که برای متولدین بسیار شوخ طبع
برج جوزا (دوپیکر) معقولانه به نظر می رسد. اگر یک چیز را بخواهیم نام ببریم که یک خردادی در
آن بسیارخوب باشد، زیرکی و کاردانی اوست. اطرافیان آنها عاشق شوخی های بسیار خنده دار آنها و
یا ایده های بکرشان هستند. در یک فضای عاشقانه، او ارتباط را با میزان زیادی از تحریکات روحی
می خواهد.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین خرداد – متولدین هر ماه در رابطه

 • تیر: حرف های عاشقانه و گذراندن اوقات خوب با یکدیگر

نشان دادن علاقه خود به یک تیر ماهی سخت نیست، تمام کاری که باید انجام دهید این است که زمانتان
را با او گذرانده و به او بگویید چقدر برایتان اهمیت دارد.

یک تیر ماهی چه از طرف شریک عاطفی اش باشد و چه عزیزانش به طور مداوم به دنبال تاییدیه
احساسی است. متولدین این ماه نوستالژیک، شنوا و به شدت احساسی هستند. وقتی نوبت به عشق
می رسد، برای آنها هرلحظه باهم بودن ارزش دارد و بعید نیست اگر تاریخ اولین باری که جمله
“دوستت دارم” را بر زبان آوردند را بنویسند!

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین تیر

شیوه محبوب ابراز عشق متولدین ماه های مختلف

 • مرداد: دریافت هدیه و حرف های عاشقانه

اگر می خواهید یک مردادی را عاشق خود کنید، به گزارش پرشین وی نباید از سرشار کردن او از
عشق خجالت بکشید. آنها عاشق احاطه شدن با احساسات و عواطف هستند.

یک مردادی دوست دارد مورد عشق، تحسین و نیاز قرار بگیرد. ساده است، آنها می خواهند ستایش
شوند. هیچ چیز مشخصی برای نشان دادن عشق به یک مردادی زیاد نیست، از الماس گرفته تا یک
آواز، همگی برای او خوشایند است.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین مرداد

 • شهریور: عمل کردن

یک شهریوری نیاز به یک کار رمانتیک بزرگ و عجیب و غریب ندارد تا احساس دوست داشته
شدن کند، حتی ممکن است تمام کار مورد نیاز شریک عاطفی او برای نشان دادن عشقش نسبت به
او، تقاضا برای بردن سطل زباله به بیرون خانه باشد!

یک شهریوری کاردان و اهل عمل است. آنها علاقمند هستند کار دیگران را راه بیاندازند و در عین
انتقاد از اطرافیانشان، از درون می خواهند دنیا را جای بهتری برای زندگی کنند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین شهریور

 • مهر: دریافت هدیه و گذراندن زمان خوب با یکدیگر

ایا می خواهید بدانید یک رابطه بی نقص از نگاه یک مهر ماهی چیست؟ چیزی که در آن شریک
عاطفی آنها هرگز دست از نشان دادن عشقش نسبت به او برنداشته و حتی اگر مدت های طولانی
است که با هم زندگی می کنند، همچنان شعله عشق را روشن نگه دارد.

یک مهرماهی وقتی در یک رابطه عاشقانه باشد، بهترین احساس را دارد. آنها عاشق زیبایی و هارمونی
هستند، بدین معنی که او دوست دارد عاشق باشد و در مقابل دوست دارد عشق را نیز دریافت کند.
رویاهای آنها شامل عشق و هدایای جذاب است.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین مهر – متولدین هر ماه در رابطه

 • آبان: تماس فیزیکی

تماس فیزیکی قوی ترین روش متولدین این ماه برای بیان عشق است.

آنها درونی رازآلود و محافظت شده دارند و به طور شفاهی چیزی که در ذهنشان می گذرد را بیان
نمی کنند. در عوض آنها حرفشان را در خود نگه داشته و به طور استراتژیک کسی که می خواهند
قلب و روحشان را با او به اشتراک بگذراند، انتخاب می کنند؛ بنابراین آنها به طور طبیعی شریک های
عاطفی وفاداری بوده و به طور کامل شفاف و خونگرم هستند و بیشتر از هرچیزی با تماس فیزیکی
این عشق را نشان می دهند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین آبان

 • آذر: حرف های عاشقانه و گذراندن اوقات خوب با یکدیگر

گرچه آنها عاشق شنیدن این هستند که چقدر آنها را دوست دارید ولی در عین حال روش راه یابی به
قلب آنها گذراندن اوقات خوب با آنهاست.

آذر ماهی ها دوست دارند زندگی را به بهترین شیوه ممکن سپری کنند. از دیدگاه آنها مشخص نیست
فردا سرنوشت برای آنها چه می خواهد، بنابراین باید از زندگی کنونی لذت ببرند. آنها چیزی که در
ذهن شان می گذرد را ابراز کرده و برای احساس سرزندگی، ریسک می کنند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین آذر

متولدین هر ماه در رابطه عاطفی

 • دی: عمل کردن

بهترین روش ابراز عشق به یک دی ماهی چیست؟ بهترین کار انجام کارها و خدماتی است که زندگی
را برای آنها آسان تر کند، این کار می تواند کمک به آنها در درس و مطالعه باشد و یا مرتب کردن
جاکفشی شان!

برای یک دی ماهی زندگی سرمایه است. آنها زمانی برای هدر دادن ندارند و همانطور که این حرف
خودخواهی به نظر می رسد، از نظر زندگی این است که از این دست می دهی و از آن دست پس
می گیری و این روش زندگی آنهاست. آنها همچنین جسور و واقع بین هستند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین دی

 • بهمن: عمل کردن

بهمنی ها چندان از زمره افرادی نیستند که با حرف های عاشقانه به قول معروف دل بدهند و قلوه
بگیرند و نشانه عشق را بیشتر از هرچیزی در عمل می دانند.

نشانه بهمنی ها اجتماع و انسان دوستی است. آنها یک شورشی اجتماعی و فردی روشنفکر هستند.
آنها دوست دارند ایستاده و یک تغییر ایجاد کنند. در روابط عاشقانه آنها به سادگی بیحوصله شده و
از شریک عاطفی شان جدا می شوند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین بهمن – متولدین هر ماه در رابطه

 • اسفند: تماس فیزیکی و گذراندن اوقات خوب با یکدیگر

اسفند ماهی ها اشتیاق یافتن عشق را دارند وقتی بالاخره فرد مورد نظرشان را پیدا کنند می خواهند
به صمیمی ترین شکل های ممکن آن را نشان دادن و عشق را نیز دریافت کنند.

متولدین این ماه احساسی و معنوی هستند و بیشتر عمر خود را در جستجوی شریک عاطفی خود
می پردازند. وقتی عاشق می شوند، آنها در ذهن، روح و بدن با آنها یکی می شوند.

متولدین هر ماه در رابطه

متولدین اسفند

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: bustle

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو