رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس


86

1398/9/14

00:19


متأسفانه عواملی نظیر نبود نظارت کافی بر ساخت و ساز و عدم شفافیت در قوانین سبب شده در سال‌های اخیر با پدیده پشت بام فروشی در کلان شهرهایی همچون مشهد مواجه شویم.

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

رواج پدیده پشت بام فروشی در مشهد + عکس

فارس