سیدنی استرالیا غرق در دود + عکس

سیدنی استرالیا غرق در دود + عکس


57

1398/9/18

00:05


شهر سیدنی در پی آتش سوزی‌های اخیر همچنان غرق در دود است.

سیدنی استرالیا غرق در دود + عکس

سیدنی استرالیا غرق در دود + عکس

سیدنی استرالیا غرق در دود + عکس

سیدنی استرالیا غرق در دود + عکس

سیدنی استرالیا غرق در دود + عکس

میزان