آوارگیِ نوجوان ناشنوای ایرانی پایان یافت

منبع: برترین ها

29

1398/9/18

08:59


جوان ۲۸ساله ایلامی که ۲۵روز پیش به علت کوتاهی پلیس دستگیر و به افغانستان منتقل شد، عصر امروز از طریق مرز دوغارون با همکاری اردوگاه سازمان ملل وارد ایران شد.

خبرگزاری مهر: جوان ۲۸ساله ایلامی که ۲۵روز پیش به علت کوتاهی پلیس دستگیر و به افغانستان منتقل شد، عصر امروز از طریق مرز دوغارون با همکاری اردوگاه سازمان ملل وارد ایران شد.

آوارگیِ نوجوان ناشنوای ایرانی پایان یافت

 

مطالب مشابه