سلحشوری: حقیقت را فدای مصلحت نمی‌کنم

منبع: برترین ها

23

1398/9/18

16:56


پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران درباره نطق امروز خود در مجلس توضیحاتی ارائه کرد.

برترین‌ها: پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران درباره نطق امروز خود در مجلس توضیحاتی ارائه کرد.

او در توئیتر خود نوشت: 

سلحشوری: حقیقت را فدای مصلحت نمی‌کنم

مطالب مشابه