کاخ شروان شاهان پشت دیوارهای ایچری شهر باکو

منبع: همگردی

39

1398/9/18

16:58


این کاخ را شروان شاهان می نامند. البته بعضی ها این کاخ را به اسم شیروان شاه می شناسند. پشت دیوارهای ایچری شهر به دنبال این کاخ که امروزه از جاذبه های گردشگری باکو است بگردید. کاخ شروان شاهان را از نمادهای شهر باکو می دانند. با فتح باکو توسط سلسله صفوی، این بنا ویران شد. بعدها مرمت شده و به عنوان موزه ای مورد استفاده قرار گرفته و در لیست یونسکو وارد شد. این شاهکار معماری که امروزه از مکان های دیدنی باکو است را در سفر به باکو از دست ندهید.

کاخ شروان شاهان

مطالب مشابه