مقایسه خر و پراید در تلویزیون به بهانه گرانی!

منبع: برترین ها

36

1398/9/20

08:41


رضا رفیع طنزپرداز و مجری برنامه طنز شکرخند به بهانه گرانی دور جدید قیمت پراید پس از گرانی بنزین طعنه زده است به این خودرو و آن را با «خر» مقایسه کرده است.

برترین‌ها: رضا رفیع طنزپرداز و مجری برنامه طنز شکرخند به بهانه گرانی دور جدید قیمت پراید پس از گرانی بنزین طعنه زده است به این خودرو و آن را با «خر» مقایسه کرده است.

مقایسه خر و پراید در تلویزیون به بهانه گرانی مجددش!

مطالب مشابه