کنایه سنگین به سورپرایز جهرمی در تلویزیون

منبع: برترین ها

55

1398/9/24

00:32


وقتی شگفتانه عجیب وزیر ارتباطات دست آویز جذب مخاطب یک برنامه تلویزیونی می شود.

برترین‌ها: وقتی شگفتانه عجیب وزیر ارتباطات دست آویز جذب مخاطب یک برنامه تلویزیونی می شود.

البته که سورپرایز وزیر هم در زمان مناسب و به نحو مناسبی انجام نشد اما کنایه و انتقاد به این شیوه در سلام صبح بخیر به سبکی عادی بدل شده است.

کنایه سنگین به سورپرایز جهرمی در تلویزیون

مطالب مشابه