مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا

منبع: نمکستان

28

1398/9/24

06:16


مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا | اس ام اس فلسفی گاهی باید فرو ریخته شوی برای ” بنای جدید” اس ام اس های فلسفی زیبا در مسابقه بین شیر و گوزن، بسیاری از گوزن ها برنده می شوند چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی… پس هدف مهم تر از نیاز است… […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا | اس ام اس فلسفی

گاهی باید فرو ریخته شوی

برای ” بنای جدید”

اس ام اس های فلسفی زیبا

در مسابقه بین شیر و گوزن،

بسیاری از گوزن ها برنده می شوند

چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی…

پس هدف مهم تر از نیاز است…

اس ام اس های فلسفی زیبا

همیشه خودت باش…

دیگران به اندازه کافی هستند…

اس ام اس های فلسفی زیبا

با یک گل هم “بهار” می شود

اگر در دلمان جوانه بزند!

اس ام اس های فلسفی زیبا

با زندگی قهر نکن چون دنیا منت

هیچ کسو نمی کشه…

اس ام اس های فلسفی زیبا

«قدرت» در دیدن معایب نیست؛

در گفتن محاسن است.

اس ام اس های فلسفی زیبا

اگر برده ای را خفته دیدی بیدارش نکن،

شاید خواب آزادی ببیند!

اس ام اس های فلسفی زیبا

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ…

اس ام اس های فلسفی زیبا

با آدمایی که تکلیفشون با خودشون روشن نیست

دوست نشین

چون شما رو هم بلاتکلیف میکنن

اس ام اس های فلسفی زیبا

امشب هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم…

امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم؟؟؟

اس ام اس های فلسفی زیبا

آدم ها را از آنچه درباره ی دیگران میگویند

بهتر میتوان شناخت

تا از آنچه درباره ی خود میگویند

مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا

مطالب مشابه