شعرخوانی شهید حاج قاسم سلیمانی

منبع: برترین ها

53

1398/10/27

06:12


ویدئوی شعرخوانی سپهبد حاج قاسم سلیمانی را مشاهده کنید.

برترین‌ها: ویدئوی شعرخوانی سپهبد حاج قاسم سلیمانی را مشاهده کنید.

شعرخوانی شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویری


ویدئو