شعرخوانی در مصلی با کلیدواژه انتخاب غلط

منبع: برترین ها

65

1398/10/27

14:24


ویدئویی از شعرخوانی سید رضا نریمانی؛ مداح در مراسم پیش از خطبه نماز جمعه تهران را مشاهده می‌کنید.

برترین‌ها: ویدئویی از شعرخوانی سید رضا نریمانی؛ مداح در مراسم پیش از خطبه نماز جمعه تهران را مشاهده می‌کنید.

در بخشی از این شهر آمده است:

زخم ها خورده ایم پی در پی
از مدیری که انقلابی نیست

ما علیه فساد جنگیدیم
باید این نکته را به یاد آورد

انقلاب امام سالم بود
انتخاب غلط فساد آورد

شعرخوانی در مصلی؛ زخم ها خورده ایم پی در پی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو